Kekemeliğin Sağaltımında kullanılan yöntemler ve Çağdaş Pamukdedem Konuşma Yaklaşımı

Kekemeliğin Sağaltımında kullanılan yöntemler ve Çağdaş Pamukdedem Konuşma Yaklaşımı

Kekemeliğin Sağaltımında kullanılan yöntemleri en iyi gruplayan Bloodstein dir. O’na göre Sağaltım Teknikleri :
1.    Konuşma örüntüsünün Şekillendirilmesi : Bu yöntemde kekeleyen bireye; kekelediği an ritmik bazı hareketler devreye sokularak davranışın düzeltilmesine çalışılmaktadır. Ancak bu noktada çok önemli mbir tehlike bulunmaktadır. Kekemelik tekrar gelecek olursa; beraberinde buna eşlik eden el ve kol hareketleride olabilmektedir. Yine bu yöntem içinde Freeschel’in sanki sakız çiğneniyor veya yemek yiyiliyormuş gibi konuşmasını verebiliriz.
2.    İkna Etme Yöntemi : Özellikle hipnotik yaklaşım ve buna dayalı ikna etme etkinliği bu gruba örnek verilebilir. Self-Hipnoz Tekniklerininde bu anlamda kullanılmasına rastlanmaktadır.
3.    Bu kapsamda yapılanda bireyin kendi kendini inandırarak koşullandırmasıdır. Ancak bu tür yaklaşımlar yaranın pansumanla tedavisi gibi geçici çözümlerdir. İyileştirici etkileri gelip geçicidir. Çözüm olarak bel bağlanamaz.
4.    Gevşetme Teknikleri : Bu yaklaşımın temeli kişinin sakin ve gevşediği anda kekelemediği esasına dayanmaktadır. Bu tür gevşetme uygulamalarına psikoloji Alanında Bilişsel Davranışçı Terapilerde rastlamaktayız. Aslında bu teknikler çok eskilerde bilinerek kullanılmaktaydı. Jacobson (1938) tarafından ortaya atılan kas gevşetme teknikleri ilk örneklerdendir. Daha sonra aynı yaklaşımı Psikolog Wolpe de görmekteyiz. Günümüzde ise Meditasyon ve Yoga teknikleri aynı felsefede yol almaktadır.Ancak burada temelde şu sakınca bulunmaktadır. Klinik ortamda, uzman-birey yada grup eşlemesinde yok olabilen sorun günlük yaşamda tekrar yerini alabilmektedir. Bu tür tekniklerde yararlı ancak çözümsel değildir.
5.    Psikoterapi Yaklaşımı : Bildiğğimiz üzere yirminci yüzyılın başlarında Freud birey ruhsal dengesinin bozulmasında; nevrotik yapılanmayı ileri sürmektedir. Tabi bu dinamiğin kökeninde cinsellik yer almaktadır.Bu alanda Brili ve Ceriat Freud’u izleyerek kekemeliği sağaltımında psikoterapi yöntemini kullanmışlardır. Brill 100 kekemeden 96 sının psiko-terapi yöntemiyle iyileştiğini belirtmesine karşın; özür tekrar geri gelmiştir. Bu gün ulaşılan noktabu yöntemin tek başına yeterli olmadığıdır.
6.    Iowa Gelişmesi : 1930’larda kekemeliğin sağaltımında bu yöntem belirmiştir. Bryng ve Bryngelson, Wendell Johnson, Charles Van Riper  ortaklaşa olarak bu yaklaşımı gerçekleştirmişlerdir. Onlara göre kekemelik önlenebilir bir haldedir. Özürlü bireylere kekeleme esnasında yapacakları el ve kol hareketleri kazandırılmaktadır. Bireyleree kekelemek istiyorsan kekele ancak bunu korkmadan yap denilmektedir.
7.    Brynggelson Gönüllü Kekemelik  ve Objektif Tutum : Bu tür sağaltımda amaç bireylerin kekelemelerine karşı objektif tutum geliştirmeleridir. Bu tür yaklaşımda birey; kekemeliğini reddetmeden temelindeki nedenlerini açık açık tartışmaktadır. Bireysel ve grup terapileri yardımıyla kekemeliğin kökeninde yer alan korku yaratan durumlardan uzaklaşılmaktadır.Gönüllü kekemelik yaklaşımında birey istediği yerde ve anda kekeleyebilmektedir.
8.    Johnson’un Algısal ve Değerlendirici Olarak Yeniden Yöneltme : Bu yöntem istemli kekemeliğe benzemekte ancak ondan;temel husularda ayrılmaktadır. Bu kuramcıya göre kekemelik konuşmanın her an kesilebileceği korkusundan kaynaklanmaktadır.Araştırmacı normal konuşmanında duraksamaları içerdiğini söylemektedir.
Aradaki farklılık ise; kekemelerin duraksamalara karşı duygusal tepki göstermeleri olmaktadır. Yapılan işlem bireye, bireyi gösterme esasına dayanmaktadır. Ayna karşısında kekemeler kendilerini izleyerek; kekeledikleri an olağan dışı bir hale girmedikleri sonucuna erişmektedirler. Bunun yanı sıra normal konuşmadaki duraksamalarda aynada izlettirilmektedir. Sonuçta bireyler durumlarının sıra dışı olmadığı sonucuna erişmektedirler.
9.    Van Riper’’in Hazırlayıcı Kurulumlar Yöntemi : Bukuramcı kekemeliği öğrenilmiş bir davranış olduğunu ve ancak bu yolla önlenebileceğini ileri sürmektedir. Riper kekemeleri incelediğinde bazı sonuçlara ulaşmıştır. Bunlar:
·    Bir kelime söylenmeye başlanmadan önce, kekemelerin seslerini ve konuşma organlarını kasmaları.
·    Kelimenin baş kısmını eklemlemeye artiküle etmeye aşırı çaba.
·    Kelimenin başlangıcındaki sese önem vererek söylemeye çalışmak.
Burada yapılan işlem alışılan kalıbın dışına çıkılarak, yumuşatarak uzatarak ve ılımlı bir şekilde konuşma yapmaktır.
10.    İlaç Tedavisi : Özellikle Transquilizer tarzı ilaçlar verilerek; kekeme bireylerin daha rahat ve sakin hale gelmeleri sağlanmaktadır. Bu ilaçlar gerçekten bireeyleri sakinleştirmektedir. Ancak bir kere bireylerin, orijinal aktivasyonları kaybolmaktadır. İkinci olarak ise, bu ilaçların kekemeliği insidansını azaltıcı etkileri bulunmamaktadır.
11.     Davranış Terapisi : Bu yaklaşım literatürde Davranış Modifikasyonu_Şekillendirilmesi (Behavior Modification) adıyla anılmaktadır. Değişik türleri bulunmaktadır.  Bunları çok kısaca görelim :
·    Sistematik Duyarsızlaşma : Bu yöntem 1958 yılında Wolpe tarafından ileri sürülmüştür. Araştırıcı bu tür klinik yöntemi korku yaratan durumlara karşı duyarsızlık yaratmada kullanmıştır.
·    Akıcılığı Pekiştirme : Bu tür yaklaşımda kekemelik üzerinde durulmamakta; akıcı konuşma pekiştirilmektedir. Ricard ve Muray yaptıkları araştırmada erken yaştaki çocuklarda konuşma akıcılığının pekiştirilerek kekemeliğin azaldığını bulmuşlardır. Lening  Sohaw tat veren , yiyecek türü nesnel ödüllerin yanında sözel ödüllerinde çocuklar için etkili olduğunu bulmuşlardır.
·    Konuşmada Ekonomi : Bu yaklaşımın özünde kekemeliği artması veya eksilmesine göre temel gereksinimler giderilmektedir. İnsanlığa aykırı oldukça sert bir yaklaşımdır.
·    Tematik İçerik Uyarlaması : Shames, Egolf ve Rhodes tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir.
Bu yöntemin esasında bireyler , kekemelikleri hakkında olumlu konuştuklarında; olumlu sözel ödülle pekiştirilmektedirler. Sonuçta kekemeliğe karşı olumsuzluk giderek azalmaktadır.
·    Gecikmiş İşitsel Dönüt ve Yavaş Konuşma : Goldiamond  labratuvar çalışmalarında ters uyarıcılar (aversive uyarıcılar) kullanmıştır. Bu yöntem aşırı ses uyaranı ile cezalandırmaya yol açan olumsuz pekiştirecin kullanılmasını içermektedir. Birinci aşamada kekeleyince; bireye aşırı ses uyaranı verilmektedir. İkinci aşamada ise, bu uyarıcının işlevi adaya anlatılmaktadır. Bu yolla olumsuz davranış olan kekeleme davranışı ters uyaranın etkisi altına girmektedir. Giderek aşırı sesten kaçınmayı öğrenen bireyin kekjelemedende uzaklaşması beklenmektedir.
·    Miks Yaklaşım ve Fonetik Destekleme: Bu gün için kullanılan ve Pamukdedem Danışmanlık  Merkezinde kullanılan yaklaşım bireye görelik esas alınarak tüm yöntemlerin geçerli kısımlarından yararlanılmasıdır. Buna ek olarak bire bir fonetik ve artikülasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Adaya ve ailesine psikolojik destek sağlanmaktadır.

PAMUKDEDEM İYİLEŞTİRME YÖNTEMİ olarak biz ne yapıyoruz.? Kekemelik bir iletişim problemidir. Bu konumdaki birey merkezi bir bozukluğu olmaması halinde çevreden iletilen konuşmaları anlamakta ve onlara uygun şekilde davranmak istemektedir. Bu durumda birey uygun şekilde konuşma cevaplaması yapamamaktadır. Artık bireyin ne söylediğine değil nasıl söylediğine dikkat edilir hale gelinmiştir. Sosyal düzeyi iyice zedelenmiştir. İşte burada karşımızda bir özürlülük hali bulunmaktadır. Söz konusu olan ritm bozukluğu yani KEKEMELİK tir. Yıllardır yaptığımız tespitlerde bu hususun sadece psikolojik tabanlı olmadığını saptadık. Bu nedenle sadece hipnozla kekemeliğin düzeleceğini iddia etmek bilimsel açıdan etik dışı davranıştır. Sadece para tuzağıdır. Kekemeliğin tıbbi bir tedavisi bulunmamaktadır. İlaçla veya operasyonla düzelme şansı yoktur. Sadece eğitimle düzelebilen bir bozukluktur. Bu aksamadan anne baba hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kişileri suçlamak toplu halde psikolojik bozukluk yaratmaktadır. Kekemelerin eğitimiyle başarıya ulaşmada aynı kişinin iki ayrı alanda uzmanlığı bulunması gereklidir. Bu durumda, kekemeliğin olumsuz etkisi tamamen ortadan kalkmaktadır. Dünyada en revaçta ve geçerli olan yaklaşımdır. Adı PSİKO-LİNGUEL yani hem psikolojik hem de dil çalışmasıdır. Her insan kekemeliği tedavi edemez.Burada kastedilen bireylere; fonetik olarak Türk Dili seslerinin kelime ve cümlelerin, nefes çalışmalarının kazandırılmasıdır. Bunun hemen yanında psikolojik destek düzenli olarak sağlanmalıdır. İlgi çekici isimlere ve merkezlere kanmayınız. Başındaki kişinin akademik hüviyetine ve akademik derecesine bakınız. . Sistemimiz AUDACITY SES GRAFİZE SİSTEMİNE DAYALI VE ASİSTAN KULLANILMADAN, BİZZAT DENEYİMLİ PROFESÖR hocamız tarafından yapılmaktadır. BU YÖNTEM DÜNYADA KULLANILAN VE SADECE BİZDE GEÇERLİ OLAN BAŞKA HİÇ BİR KİŞİ VEYA MERKEZİN BAŞARAMADIĞI PAMUKDEDEM KONUŞMA METODUDUR.Eğitim öğrenci tamamen mükemmeliği-kusursuzlığu kazanana dek sürmektedir. Küçük çocukların dersleri anneleri ile beraber yapılmaktadır. Başaramayan öğrencimiz bulunmamaktadır. BU KONUDA ÇOCUKLARINIZI EN AZ SİZİN KADAR BENİMSİYOR VE DEĞER VERİYORUZ.Sormak isteyebilecekleriniz için sizleri internet ve reel ortamda bekliyoruz. Lütfen randevu alınız. Emrinizde olduğumuzu unutmayınız. Kekemelik dert ve kaderiniz değil. Uzman psikolog, özel eğitimci. Prof.Dr.İsmail Özçelik asistan kullanmadan , her kişiyle ister çocuk ister erişkin olsun bireysel ilgilenerek Kekemeliği tamamen iyileştirmektedir.Bir kere sadece 10 GÜNDE SEANSLARI ,5 günde ise uygulamalarla kekemeliğe belgelere dayalı son veriyoruz, KUSURSUZLUĞU SAĞLIYORUZ. Sona gelen aday, artık konuşup başarmaya tabir caizse şov yapmaya hazırdır. Reklam yapmayı etik bulmadığımız ve kişinin özel hayatına saygımız gereği gizliliğe uyuyoruz. Adaylarımızı, çalışıp başarılı olanları asla açıklamıyor, deşifre etmiyoruz.Uygulama Alanlarımız :

1. TANIMADIĞI KİŞİLERLE KONUŞMAK

2. BİLGİSAYARDAN ŞİİR veya MASAL OKUMAK

3. TELEFONLA KONUŞMA

4. GRUP KARŞISINDA KONUŞMAK

5. KİTAP OKUMAK

Şeklindedir.Çalışmalarımıza kişiş kusursuz olana dek devam ediyoruz.
Temel noktaları  özetliyelim:
•    Asistansız uygulama.
•    Her ders öncesi tekrar edilerek, yüzlerce tekrar.
•    Audacity ses ve grafik programı ve training programı müştereken defalarca bire bir çalışma ve düzeltme.
•    Türkçe imla kılavuzunu kendine maletme..
•    Çok makul ve üçe bölünen ödeme planı.
•    Kusursuzluğu belgeleme adına beş ayrı alanda dijital kayıtlı uygulama,
•    Sonuçta başarı belgesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>