Kekemelik Tedavisinde Kullanılan Yöntemler 1

Önceki yazımızda kekemeliğin sağaltımı için literatürde önerilmiş çeşitli yöntemlerden maddeler halinde bahsetmiştik. Bugün ve önümüzdeki günlerde bu yöntemlere biraz daha detaylı değineceğiz.

1. Konuşma örüntüsünün şekillendirilmesi

Bu tür etkinliklerde kekeme çocuğa kekelediği an bazı ritmik hareketler, kolların ve allerin sallanması vb. kazandırılmakta ve bu yolla olağan dışı konuşma örüntüleri giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yöntemin olumsuz bir yanı bulunmaktadır: Sağaltım sonrası yeniden kekemelik oluştuğunda beraberinde el, kol sallama gibi olumsuz alışkanlıklar da gelebilmektedir. Yine bu yöntem için Freschel’in çiğneyerek konuşma yöntemi örnek verilebilir.

2. İkna etme

Kekemeliği önlemenin önemli yollarında birisi de inandırmaktır. Özellikle bu yöntem 19. yy’da hipnotizmanın yaygınlaştığı an geçerlilik kazanmıştır. Bu tür sağaltımda, hipnotik inandırmalar düzenli olarak, uzun dönemli öz inandırma yoluyla olmaktadır. Ancak bu tür sağaltım etkinliği, kekemeliğin önünde varolan engellemeyi kaldıramamakta; geçici çözüm olabilmektedir. Çoğu durumlarda ise sağaltım sonrası kekemelik geri gelmektedir.

3. Gevşetme

Bir kişinin tamamen gevşediği anda kekelemeyeceği esasına dayanan bu sağaltım yöntemi, tüm kekemelik türleri için geçerli olmamaktadır. Sadece kekemelerin çok azı kekeleme esnasında gevşeyebilmektedir. Bu yöntemin bir diğer sakıncası da klinikte yapılan gevşetme çalışmalarının doğal ortamda aynı sonucu vermemesidir.

Önümüzdeki günlerde ajandamıza aşağıdaki konuları detaylandırarak devam edeceğiz:

4. Psikoterapi
5. Iowa gelişmesi
6. Gönüllü kekemelik ve objektif tutum
7. Algısal değerlendirici olarak yeniden yöneltme
8. Van Ripor yöntemi
9. Davranış terapisi
10. Sistematik duyarsızlaştırma
11. Geciktirilmiş işitsel dönüt
12. Ritmik konuşma
13. Sesin maskelenmesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>